Kuponi i Business kartice

Nagradite svoje poslovne partnere - jer oni to vole.
Nagradite svoje saradnike - jer će oni to znati da  cene.
Nagradite sebe - jer vi to zaslužujete. 
 
CINESTAR BUSINESS KARTICE CINESTAR KUPONI
Minimalan broj bioskopkih ulaznica po jednoj kartici je 5, a kartice su besplatne.

Na svim karticama ne mora biti deponovan isti broj ulaznica (fizički one izgledaju isto, ali je broj ulaznica različit).

Za kupljene kartice (ulaznice) pravna osoba dobija račun u skladu sa zakonskim propisima.
 
Uz svaku karticu ide i pristupnica koju je potrebno popuniti i karticu aktivirati na svoje ime prilikom prvog dolaska u CineStar Cinemas bioskope.
 
Stars Club 2 x bonus business karticom je takođe moguće kupovati bioskopske ulaznice putem Interneta (24 sata)
 
Ukoliko korisnik kartice položi gotovinu na svoju karticu ona poprima obeležja Classic kartice, pa je njome moguće kupovati sve usluge i proizvode na blagajnama multipleksa CineStar (isključivo sa gotovinskog dela kartice)
Minimalan broj kupona koji je potreban za ostvarivanje popusta prilikom kupovine je 20.
 
Za kupljene kupone pravna osoba dobija  račun u skladu sa zakonskim propisima.
 
 
CineStar kupone možete kupiti po povoljnijoj ceni i pokloniti ih svojim saradnicima, poslovnim partnerima ili kupcima.
 
 
Prednost CineStar kupona je u tome što se se može zameniti za bioskopske ulaznice bilo kog filma iz redovnog programa CineStara za
bilo koji dan i termin prikazivanja u trenutku kada to osobi kojoj ste poklonili kupon najviše odgovara.