NAGRADNI KONKURS ZA OSNOVNE ŠKOLE

Poštovani učitelji i profesori, dragi učenici i učenice, i ove smo godine za vas pripremili interesantan nagradni konkurs!

Nadamo se da ćete učestvovati i poslati nam puno kreativnih i originalnih radova :) KAKO MOŽETE UČESTVOVATI U NAGRADNOM KONKURSU?

1. Pogledajte film u CineStaru, 
2. napišite filmsku kritiku i
3. osvojite fantastične nagrade!
 

GLAVNA NAGRADA:

ODLAZAK U BIOSKOP na film po izboru za ceo razred + TOUR po kinu* + KOKICE za ceo razred
*saznajte kako se peku kokice i prikazuje film na platnu :)
 

OSTALE NAGRADE:

1x ODLAZAK U BIOSKOP za celi razred na film po izboru
 
3x POKLON PAKET    
(1 razred dobija 1 poklon paket)
 

Prijavom za učestvovanje na Konkurs smatra se slanje pismenog rada na e-mail adresu: skolske@cinestarcinemas.eu s naznakom "Nagradni konkurs za škole" od 1.10. - 30.11.2021. g.
Uz poslati pismeni rad potrebno je napisati razred koji se prijavljuje, ime škole, grad, ime osobe koja prijavljuje rad i e-mail adresu.
Broj radova po učesniku konkursa je ograničen, odnosno, jedan razred može poslati jedan zajednički rad.


PROČITAJTE DETALJNA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA:

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
„NAGRADNI KONKURS ZA OSNOVNE ŠKOLE“
(„Pravila konkursa“)
 
 
 
Članak 1.
ORGANIZATOR
 
 1. Nagradni konkurs za osnovne škole (u daljem tekstu: „Nagradni konkurs“) priređuje i organizuje Blitz-CineStar d.o.o., Radnička 9, 11030 Beograd, MB: 17321412 (u daljem tekstu: Organizator).
 
 1. Za Nagradni konkurs primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve učesnike. Organizator
zadržava sva prava izmene i dopune ovih Pravila u bilo koje vreme tokom trajanja Nagradnog
konkursa. O svim eventualnim promjenama Organizator će učesnike obavijestiti objavom na
www.cinestarcinemas.rs.
 
 1. Organizator ne preuzima odgovornost o znanju učesnika o izmenama i dopunama Pravila sve dok su te promene objavljene na službenoj web stranici.
 
 
Članak 2.
NAZIV, TRAJANJE, SVRHA I MESTO SPROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA
 
 1. Naziv Nagradnog konkursa je „Nagradni konkurs za osnovne škole”.
 
 1. Svrha Nagradnog konkursa je motivisati i ojačati povezanost Organizatora sa školama te promovisati uslugu Školske projekcije Organizatora.
 
 1. Nagradni konkurs traje od 1.10.2021. do 30.11.2021.g.
 
 1. Nagradni konkurs se realizuje putem prijave na konkurs – slanjem pismenog rada - na e-mail adresu skolske@cinestarcinemas.eu s naznakom "Nagradni konkurs za škole", prema odluci Organizatora.
 
 1. Svi detalji Nagradnog konkursa navedeni su na službenoj stranici Organizatora koji promoviše sam konkurs.
 
 
Članak 3.
PRAVO SUDELOVANJA
 
 1. Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju svi razredi koji pohađaju osnovnu školu u Republici Srbiji i koji su prijavili svoje radove do 30.11.2021., prema uputima iz članka 5. ovih Pravila.
 
 1. Slanjem filmske kritike na e-mail adresu skolske@cinestarcinemas.eu kao odgovor na zadatak iz Nagradnog konkursa Organizatora,  sklado članku 5. ovih Pravila konkursa, razred se uključuje u konkurs, te se smatra da je pročitao Pravila konkursa i prihvatio ih te skladno tome i pravila snimanja i fotografisanja .
 
Članak 4.
NAGRADA
 
 1. Nagrada uključuje:
 • jednu besplatnu projekciju filma po izboru za ceo razred, obilazak bioskopa i gratis kokice za ceo razred za najbolji rad
 • jednu besplatnu projekciju filma po izboru za ceo razred za drugi najbolji rad
 • i poklon paket od Školske knjige za sledeća tri najbolja rada (jedan paket za jedan razred)
 
 1. Besplatna projekcija za ceo razred može se održati u CineStar bioskopu u terminu organizovanih školskih projekcija.
 
 1. Učesnici ovog nagradnog konkursa nemaju pravo zahtevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima konkursa ili u većim količinama.
 
 1. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenositi na drugu osobu.
 
 1. Učesnici prihvaćanjem ovih Pravila konkursa potvrđuju i suglasni su kako Organizator konkursa neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja bi mogla nastati u svezi realizacije ovog poklona.
 
 
Članak 5.
 NAČIN SUDELOVANJA
 
 1. Za učestvovanje u konkursa potrebno je da jedan razred, u periodu trajanja konkursa, napiše filmsku kritiku na film koji je pogledao u CineStaru i pošalje ju na e-mail adresu: skolske@cinestarcinemas.eu s naznakom "Nagradni konkursa za škole".
 
 1. Uz poslati  pismeni rad potrebno je napisati razred koji se prijavljuje, ime škole, grad, ime osobe koja prijavljuje rad i e-mail adresu. Rad može prijaviti samo punoletna osoba (učitelj,razredni starešina, nastavnik ili profesor).
 
 1. Broj radova po učesniku konkursa je ograničen, odnosno, jedan razred može poslati jedan zajednički rad.
 
 1. Konkurs se objavljuje na službenoj web stranici CineStara gde će biti objavljeni rezultati Nagradnog konkursa, a radovi se šalju na navedenu e-mail adresu.
 
 
 
 
 
Članak 6.
 ODABIR DOBITNIKA
 
 1. Dobitnike nagrada odabraće stručni žiri CineStara sastavljen od 3 člana, a ocenjivaće  se kreativnost, originalnost i poruka.
 
 1. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalifikovati učesnika za vreme trajanja Nagradnog konkursa, a posebno u sledećim slučajevima:
 
 • ukoliko učesnik prekrši Pravila ili ostavi netačne ili nepotpune lične podatke prilikom unosa
ličnih podataka.
 • ukoliko prijava sadrži nezakonit, opasan, zlonameran, rasistički, klevetnički, opsceni,
pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Prijava ne sme prikazivati ili pozivati na
kriminalna ili nezakonita ponašanja.
 • ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro naredbama i drugim
oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rešenjima.
 • iz bilo kog drugog razloga za koji Organizator proceni da utiče na regularnost konkursa.
 •  
 
Članak 7.
 OBJAVA DOBITNIKA
 
 1. Dobitnici će biti obavešteni putem e-mail adrese, najkasnije do 10.12.2021., a rezultati konkursa biće objavljeni i na službenoj web stranici CineStara, www.cinestarcinemas.rs.
 
 1. Prva i druga nagrada se mogu iskoristiti do 10.3.2022., a poklon paketi preuzeti do 31.12.2021.g.
 
 1. Dobitnik se mora oglasiti o preuzimanju nagrade, najkasnije 8 dana nakon proglašenja dobitnika.
 2. Ukoliko se dobitnik ne javi u navedenom roku i ne preuzme nagradu u navedenom roku, smatraće se da odbija poklon te se pristupa drugom izboru dobitnika.
 
 
Članak 8.
 PREUZIMANJE NAGRADE
 
 1. Potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora konkursa prema dobitniku.
 
 1. Besplatna projekcija za ceo razred može se održati u CineStar kinu po izboru u vreme koje će naknadno biti dogovoreno s razrednim starešinom, a u terminu organiziranih školskih projekcija (od ponedeljka do petka, od 9h do 14h).
 
 
 
 
Članak 9.
NAČIN UPOZNAVANJA UČESNIKA S PRAVILIMA NAGRADNOG KONKURSA
 
 1. Način učestvovanja u Nagradnom konkursu oglašava se od 1.10.2021. godine na www.cinestarcinemas.rs.
 
 1. Učestvovanjem u ovom Nagradnom konkursu učesnici prihvataju  i saglasni su s poštivanjem prava i obveze iz ovih Pravila. Svi učesnici Nagradnog konkursa upoznati su s „Izjavom o privatnosti“ navedenima na web stranici www.cinestarcinemas.rs kao i s „Opštim uslovima poslovanja“ iste web stranice.
 
Članak 10.
ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA UČESNIKA
 
 1. Učestvovanjem u ovom Nagradnom konkursu, svaki učesnik je suglasan da se, ako postane dobitnik nagrade u Nagradnom konkursu, njegovi lični podaci (ime osobe koja je prijavila rad) i podaci o razredu/školi javno objave na Internet stranici Organizatora, bez ograničenja.
 
 1. Učestvovanjem u ovom Nagradnom konkursu, učesnik je upoznat da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove lične podatke koje je sam pružio kao preduslov za dostavljanje nagrade u Nagradnom konkursu te se njima Organizator koristi u promotivne svrhe vezano uz ovaj Nagradni konkurs i u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade.
 
 1. Sve lične podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim konkursom, Organizator zadržava u svojoj bazi podataka  sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog konkursa, odnosno najduže  dvanaest (12) meseci od završetka aktivnosti.
 
 1. Učesnik ima pravo, skladno odredbama “Opšte uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravljanje podataka, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Učesnik može ostvariti svoje pravo putem e-pošte: skolske@cinestarcinemas.eu.
 
 1. Učesnik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju volju u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvata da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti učestvovanja u Nagradnom konkursu.
 
 1. Organizator je obvezan osigurati brisanje prijavljenih ličnih podataka dobijenih od strane učesnika u slučaju da učesnik traži obustavu obrade podataka.
 
 
Članak 11.
REŠAVANJE SPORA
 
 1. U slučaju spora između Organizatora i učesnika Nagradnog konkursa nadležan je Opštinski sud u
Beogradu.
 
 
 
Članak 12.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG KONKURSA
 
 1. Nagradni konkurs može se prekinuti jedino u slučaju više sile koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnost sprovođenja  Nagradnog konkursa.
 
Članak 13.
 OSTALE ODREDBE
 
 1. Organizator ne odgovara za zakasnela, nepotpuna i nepravilna učetvovanja na Nagradnom konkursu. Odluke Organizatora Nagradnog konkursa o svim pitanjima u svezi s Nagradnim konkursem i ovim Pravilima su konačne i vrede za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u pisanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Organizator.
 
 
Beograd, 30.9.2021.
Blitz-CineStar d.o.o., Radnička 9, 11030 Beograd