Kontakti, telefonske rezervacije i radno vreme

BLITZ-CINESTAR d.o.o. 
Radnička 9
11030 Beograd
 
e-mail kontakt za novinarska pitanja: 
press@cinestarcinemas.eu

e-mail kontakt za opšte informacije: info.rs@cinestarcinemas.eu
 

Zbog automatskog blokiranja sedišta radi mera fizičkog distanciranja, rezervacije trenutno nisu moguće već samo kupovina ulaznica zbog čega linija za telefonske rezervacije 0901 011 011 privremeno nije u funkciji.