Kontakti, telefonske rezervacije i radno vreme

BLITZ-CINESTAR d.o.o. PANČEVO
Miloša Obrenovića 12, 26000 Pančevo
 

e-mail kontakt za novinarska pitanja: 
press@cinestarcinemas.eu

e-mail kontakt za opšte informacije: info.rs@cinestarcinemas.eu
 

Linija za telefonske rezervacije privremeno nije u funkciji.