Copyright, ograničenje odgovornosti i opšti uslovi

Copyright
Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na  stranicama zaštićeni su autorskim pravom i  srodnim pravima intelektualne svojine, pa se ne smeju objavljivati, reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nosilaca odgovarajućeg prava i Blitz-CineStara Srbija.
Korisnik naročito nema pravo da skida, umnožava, menja, uređuje, distribuira, prikazuje, briše, šalje, prodaje, preprodaje, prilagođava, menja sadržaj, stvara linkove, uključuje na druge internetske stranice ili medije ili da koristi na bilo koji način osim za lične potrebe i za kućnu upotrebu.

Ograničenje odgovornosti
Stranice koristite isključivo na vašu sopstvenu odgovornost. Blitz-CineStar Srbija d.o.o., kao ni jedna treća osoba povezana sa njim, ne garantuje ni na koji način da upotreba  stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Blitz-CineStar Srbija. Blitz-CineStar Srbija zadržava mogućnost promene bioskopskog repertoara kao i mogućnost nepotpunih i/ili pogrešnih informacija, opisa usluga, filmskih naslova, vizuala, sadržaja i sl. Ova izjava o odgovornosti se odnosi na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, lošim osobinama, prekidom, izuzećem, kompjuterskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

NAPOMENE:
Zbog automatskog blokiranja sedišta radi mera fizičkog distanciranja, rezervacije trenutno nisu moguće već samo kupovina ulaznica.
Radi veće sigurnosti uvedene su dodatne preventivne mere u sklopu kojih sistem automatski blokira jedno sedište levo i desno od kupljenih sedišta.


OPŠTI USLOVI: