Opšti uslovi korišćenja KIDS CineStar sale

Opšti uslovi korišćenja KIDS CineStar sale
Molimo Vas da se pre donošenja odluke o korišćenju Dečje dvorane (pružalac usluga privredno društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sedištem u Radnička 9, 11030 Beograd, MB 17321412, dalje u tekstu: "CineStar", ili „Blitz-CineStar“) upoznate s ovim Opštim uslovima korišćenja Dečje dvorane. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korišćenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.rs@cinestarcinemas.eu ili osoblju CineStara.
 
Prihvatanje Opštih uslova
1. Kupovinom ulaznice za predstavu u KIDS CineStar sali ili ulaskom u KIDS CineStar salu prihvatate ove Opšte uslove korišćenja KIDS CineStar sale  (dalje u tekstu: "Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja usluga CineStara.
2. Na sva pitanja koja nisu izričito uređena ovim Opštim uslovima, primenjuju se Opšti uslovi poslovanja Blitz-CineStara dostupnim na website-u www.cinestarcinemas.rs. U slučaju drugačijeg uređenja pojedinih pitanja ovim Opštim uslovima i drugim opštim uslovima ili pravilima Blitz-CineStara, prednost u primeni imaju Opšti uslovi korišćenja KIDS CineStar sale.  

Promene Opštih uslova
3. CineStar zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili dopuni ove Opšte uslove i takve promene stupaju na snagu danom objave. CineStar Vam savetuje da pre kupovine ulaznice za predstavu u KIDS CineStar sali ili ulaska u KIDS CineStar salu proverite ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promenama istih. 

Opšte informacije i pravila korišćenja KIDS CineStar sale
4. Svaka KIDS CineStar sala sastoji se od sedišta koja su namenjena gledanju filma i Zone za igranje koju čine tobogan i bazen sa lopticama, kao i pripadajuća oprema, igračke i rekviziti (dalje u tekstu: "Zona za igranje"). Ovim Opštim uslovima CineStar želi da prikladno ukaže korisnicima na sve specifične karakteristike korišćenja KIDS CineStar sale i potencijalne opasnosti koje proizlaze i/ili mogu proizaći iz korišćenja KIDS CineStar sale u slučaju nepridržavanja ovih pravila, sigurnosnih pravila i uputstava. Molimo roditelje, zakonske zastupnike  deteta ili osobe kojima je dete privremeno povereno na čuvanje od strane roditelja/zakonskog zastupnika deteta (dalje u tekstu: „Odgovorna osoba“) da ne ostavljaju decu u KIDS CineStar sali i u Zoni za igranje bez njihovog nadzora s obzirom da je samostalan boravak dece u istima zabranjen kao i da Blitz-CineStar ne garantuje apsolutnu sigurnost dece tokom boravka u KIDS CineStar sali. Radi postizanja što većeg  mogućeg stepena sigurnosti Vaše dece, prostor KIDS CineStar sale dodatno je opremljen video nadzorom. Detalji, te Vaša prava i obaveze, vezani za lične podatke Vas i Vašeg deteta, prikupljene putem video nadzora  ili na drugi način prilikom i povodom korišćenja ove usluge i drugih usluga CineStara propisani su Opšti uslovi zaštite podataka o ličnosti koji su dostupni na website-u: www.cinestarcinemas.rs/opsti-uslovi-zastite-podataka-o-licnosti.

5. Zona za igranje. Zona za igranje ima sigurnosni sertifikat, ali Blitz-CineStar ne može da predvidi, niti spreči povrede koje deca sama sebi nanesu ili nastanu zbog neprimerene upotrebe prostora i igračaka/rekvizita ili povrede koje deca sebi nanesu međusobno, a na šta Blitz-CineStar nema nikakvog uticaja. Pristup Zoni za igranje dozvoljen je deci koju dovede roditelj ili koja su u pratnji druge Odgovorne osobe. Tokom perioda predviđenog za igranje odn. boravak u Zoni za igranje, osoblje Blitz-CineStara će biti u KIDS CineStar sali i paziti na poštovanje ovih Opštih uslova. Korišćenje Zone za igranje može predstavljati opasnost i prouzrokovati povrede ukoliko se deca i roditelji ili druge Odgovorne osobe u pratnji dece ne pridržavaju sigurnosnih pravila sadržanih u ovim Opštim uslovima korišćenja.

6. U cilju maksimalne zaštite dece, molimo sve korisnike (korisnikom se smatra svako dete koje koristi prostor KIDS CineStar sale, roditelj deteta, kao i druga Odgovorna osoba koja je dovela dete) Dečje dvorane (prostora, opreme, igračaka, rekvizita…) da se pridržavaju sledećih osnovnih pravila:
 • Film se ne prikazuje kada je u KIDS CineStar sali predviđeno vreme za igranje. Vreme za igranje počinje 30 min pre filmske projekcije, a traje 20 minuta nakon čega bi trebalo da se korisnici  smeste na svoja mesta u Dečjoj dvorani, koja su naznačena na kupljenoj bioskopskoj ulaznici. Nakon isteka vremena predviđenog za igranje, Zona za igranje zatvara se iz sigurnosnih razloga od strane osoblja Blitz-CineStara kako ne bi mogla da se koristi za vreme trajanja filmske projekcije.
 • Zona za igranje je prilagođena i namenjena deci u dobu od 3 do 12 godina, odnosno deci do 80 kg telesne mase.
 • U Zoni za igranje u svakom trenutku može boraviti najviše 48 dece, u skladu sa sigurnosnim pravilima korišćenja iste, te Blitz-CineStar zadržava pravo da usled sigurnosnih razloga uskrati pružanje usluge i/ili naloži napuštanje Zone za igranje odgovarajućem broju dece.
 • Korišćenje usluge KIDS CineStar sale dozvoljeno je isključivo u prikladnoj odeći koja ne ograničava kretanje i ne uzrokuje zapinjanje deteta za stvari ili osobe, dok deca na nogama mogu imati čarape ili papuče (što se odnosi i na roditelje u pratnji ili druge Odgovorne osobe u pratnji).
 • Radi dodatne sigurnosti, molimo roditelje i druge Odgovorne osobe da se postaraju da oni sami kao ni deca ne nose nakit, bedževe ili slične predmete koji bi mogli povrediti njih ili drugu decu. Takođe, nije dozvoljeno igranje u odevnim predmetima s kapuljačama, dugim trakama i vezicama, kaiševima i dugmadima.
 • Prilikom ulaska u KIDS CineStar salu, dete, odnosno Odgovorna osoba u pratnji deteta treba da ostavi obuću, jaknu i slične odevne predmete, kao i odevne predmete iz prethodne dve tačke iznad, u za to predviđenom prostoru u Dečjoj dvorani, odnosno, u ormarićima. Ormarići se zaključavaju, a ključ ima isključivo član osoblja Blitz-CineStara.
 • U Zonu za igranje zabranjeno je unošenje hrane i pića zbog sigurnosnih razloga. Konzumacija hrane i pića kupljene na prodajnim mestima multipleksa CineStar je dozvoljena isključivo za vreme trajanja filmske projekcije izvan Zone za igranje.
 • Radi zaštite zdravlja ostale dece, deca koja imaju temperaturu ili osip, odnosno, koja boluju od zaraznih bolesti, ne bi smela da prisustvuju projekciji niti da se igraju u KIDS CineStar sali.
 • Spuštanje niz tobogane uvek mora da bude s nogama napred. Zabranjeno je spuštanje s glavom napred, kao i skakanje sa tobogana ili penjanje uz i na tobogan (suprotno od smera spuštanja).
 • Nije dozvoljeno penjanje uz zaštitnu mrežu koja se nalazi oko Zone za igranje.

8. CineStar zadržava pravo da zamoli svakog korisnika koji se ne pridržava ovih Opštih uslova da napusti KIDS CineStar salu. U slučaju da neko dete svojim ponašanjem izuzetno uznemirava ili ugrožava sigurnost druge dece, roditelj ili druga Odgovorna osoba koja je dovela dete je obavezna da na poziv osoblja CineStara dođe po dete i izvede ga iz Zone za igranje. Radnici CineStara imaju pravo da uskrate uslugu korisnicima koji dovedu dete ako se, prema proceni osoblja CineStara, ti korisnici ne ponašaju primereno odnosno u skladu sa ovim Opštim uslovima, te i Opštim uslovi poslovanja Blitz-CineStara, kao i svim drugim pravilima i uslovima korišćenja usluga Blitz-CineStara važećim u datom trenutku. U tom će slučaju i dete i osoba koja je dovela dete biti zamoljeni da napuste KIDS CineStar salu, budući da nije moguć samostalan boravak deteta u KIDS CineStar sali.
 
9. Za vreme predstave u KIDS CineStar sali obavezni ste da poštujete navedena pravila, sigurnosna upozorenja i uputstva osoblja CineStara. 

10. Za korišćenje Dečje dvorane nije moguće sledeće:
 • Rezervacija ulaznica;
 • Popusti za Studente i Senior karticu;
 • CineStar kuponi;
 • Storniranje ulaznica.
 • Povoljnija cena ulaznice za Stars Club karticu 

11. Ulaznice za KIDS CineStar salu mogu da kupe isključivo roditelji, Odgovorna osoba ili druga punoletna osoba. 

Odgovornost
12. KIDS CineStar salu koristite isključivo na Vašu sopstvenu odgovornost.
13. Korisnici KIDS CineStar sale dužni su da se prema prostoru, inventaru i ostaloj opremi u KIDS CineStar sali odnose s dužnom pažnjom. U slučaju nastanka štete u prostoru i/ili na inventaru i/ili ostaloj opremi u KIDS CineStar sali uzrokovane nepažnjom korisnika, koju nije moguće popraviti ili očistiti na licu mesta, korisnik se obavezuje da će snositi troškove popravke odnosno čišćenja ili eventualno kupovine nove opreme ili inventara, odnosno zamene oštećenog dela prostora ukoliko je šteta tog obima i takve prirode da popravka tj.  čišćenje oštećene imovine CineStara ne bude bila moguća.
14. Za boravak dece u KIDS CineStar sali obavezna je prisutnost roditelja ili druge Odgovorne osobe. Kupovinom ulaznice za KIDS CineStar salu, odnosno korišćenjem usluge KIDS CineStar sale, svaka punoletna osoba koja je dovela dete, a nije roditelj  ili drugi zakonski zastupnik deteta, garantuje CineStaru joj je dete privremeno povereno na čuvanje od strane roditelja/zakonskog zastupnika deteta.
15. Boravak deteta u KIDS CineStar sali ni na koji način se ne može smatrati poveravanjem deteta CineStaru ili bilo kom članu osoblja CineStara u smislu odgovornosti za postupke deteta.
16. Roditelj ili drugi zakonski zastupnik deteta ili Odgovorna osoba, odgovara CineStaru za štetu koju počini njegovo dete, nezavisno od postojanja sopstvene krivice i nezavisno od životnog uzrasta deteta.
17. CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja korisnika protivno pravilima, sigurnosnim uputstvima, sertifikatima i upozorenjima datim u ovim Opštim uslovima, kao i u Opštim uslovima poslovanja CineStara, kao i u drugim pravilima i uslovima korišćenja usluga CineStara važećim u datom trenutku nastanka štete.
18. CineStar ne može da bude odgovoran za bilo kakav gubitak, oštećenje ili drugi događaj do koga može doći za vreme korišćenja KIDS CineStar sale, osim u slučaju namere ili krajnje nepažnje CineStara. CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može da nastane kao posledica nepropisnog postupanja ili postupanja protivno ovim Opštim uslovima za vreme korišćenja KIDS CineStar sale, kao i protivno Opštim uslovima poslovanja CineStara, i u drugim pravilima i uslovima korišćenja usluga CineStara važećim u datom trenutku nastanka štete.
19. CineStar ne odgovara za gubitak ili štetu na stvarima ostavljenim na ulazu u KIDS CineStar salu ili u KIDS CineStar sali, kao ni generalno za stvari unesene u prostor multipleksa, ali u slučaju gubitka nekog predmeta možete se obratiti dežurnom članu osoblja u bioskopu koji će proveriti da li je isti pronađen. 

Opšte odredbe
20. Na odnos između Vas i CineStara primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.