Opšti uslovi plaćanja putem Interneta

Opšti uslovi plaćanja putem Interneta
 
Molimo Vas da se pre početka korišćenja bilo koje usluge plaćanja ("usluga") putem Internet stranica www.cinestarcinemas.rs ("stranice") (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o., Radnička 9, 11030 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 ("Blitz-CineStar Srbija")) upoznate s ovim Opštim uslovima plaćanja putem Interneta. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.rs@cinstarcinemas.eu

Prihvatanje Opštih uslova
1. Korišćenjem usluge putem stranica, prihvatate ove Opše uslove plaćanja putem Interneta ("Opšti uslovi"). Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo Vas da dalje ne koristite navedenu uslugu.
2. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Opštim uslovima primjenjuju se Opšti uslovi korišćenja Internet stranica www.cinestarcinemas.rs koji su dostupni ovde.
3. Opšti uslovi se odnose na plaćanja koja se vrše putem stranica Blitz-CineStar Srbija.
 
Promene Opštih uslova
4. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni ove Opšte uslove, te takve promene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem korišćenja usluge smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove. Blitz-CineStar Srbija Vam savetuje da periodično proveravate ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promenama istih.
 
Kupovina bioskopskih ulaznica putem Loyalty kartice

5. Kupovina bioskopskih ulaznica putem Loyalty kartice podleže sledećim uslovima:
 • Jednom potvrđena kupovina bioskopskih ulaznica više se ne može opozvati ili poništiti
 • Za kupljene, a nepreuzete bioskopske ulaznice, nije moguće tražiti povraćaj sredstava (novca, bonus bodova...)
 • Bioskopske ulaznice kupljene putem Interneta možete preuzeti na blagajni bioskopa, ili ih ispisati pomoću print@home usluge
 • Upotreba Web koda za preuzimanje bioskopskih ulaznica na blagajnama nije dozvoljena u svrhu ulaska u bioskopsku dvoranu  (u dvoranu se može ući isključivo uz predočenje bioskopske ulaznice)
 • Za online kupovinu bioskopskih ulaznica neophodno je upisati ispravan broj kartice i PIN-a koji ste odabrali na blagajni bioskopa ili prilikom online aktivacije Loyalty kartice
 • Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo promene bioskopske dvorane u kojoj će se održati predstava za koju ste kupili ulaznice
 • Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za ulaznicu kupljenu putem Loyalty kartice, imate pravo da tražite povraćaj novca, ili je zameniti za isti film u nekom drugom terminu
 • Pre nego što kupovinu konačno potvrdite, proverite podatke o željenom filmu, vremenu i mestu predstave kao i  sve ostale podatke koje unosite u sistem jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 • Blitz-CineStar Srbija ne odgovara za zloupotrebe Loyalty kartice koje su posledica korišćenja usluge internet prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računaru
 • Storniranje ili zamena kupljenih ulaznica nije moguća (osim u slučaju tačke 7 gore)
 • Doplata se odnosi na polaganje gotovine, a ne na polaganje bioskopskih ulaznica
 
Kupovina bioskopskih ulaznica online putem LOYALTY kartice
7. Postupak online kupovine vrši se na sledeći način:
 • odaberite na glavnoj stranici REZERVIŠI/KUPI
 • odaberite željeni CineStar bioskop
 • odaberite film i termin
 • prijava s LOYALTY karticom i pripadajućim PIN-om;
 • odaberite broj bioskopskih ulaznica koje želite kupiti (maksimalno 10 bioskopskih ulaznica)
 • odaberite red i sedišta
 • proverite tačnost svojih podataka za plaćanje pre potvrđivanja narudžbine
 • transakcija se smatra uspešnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne CineStar Online potvrda s Web kodom kupljenih bioskopskih ulaznica
 • odštampajte dva primerka bioskopske ulaznice (preporučujemo i jedan za Vašu evidenciju) koji će se odmah nakon plaćanja pojaviti na Vašem ekranu
 • po dolasku u bioskop predočite Vašu bioskopsku ulaznicu radniku za kontrolu bioskopskih ulaznica

8. Online kupovina bioskopskih ulaznica podleže sledećim uslovima:
 • Za ulaznice kupljene online (uključuje web stranicu i aplikaciju), naplaćuje se naknada za online proces za svaku kupljenu ulaznicu. Online naknada iznosi 30 RSD sa PDV-om, (25 RSD neto) bez obzira na cenu ulaznice. Prilikom online kupovine ulaznica cena se izražava kao zbir cene ulaznice i naknade za online proces. Online naknada se naplaćuje po ulaznici, ne po transakciji. Naknada se ne naplaćuje za bonus ulaznice i bonus bodove sa Stars Club Classic kartice.
 • Online kupovina bioskopskih ulaznica odnosi se na redovne bioskopske ulaznice, bioskopske ulaznice za matine, ponoćne pretpremijere, skrivene pretpremijere, alternativne sadržaje (opera, balet,...), kao i ostale sadržaje određene bioskopskim programom
 • Bioskopske ulaznice za posebne akcije koje odredi Blitz-CineStar Srbija (letnje akcije, itd.) nije moguće kupiti Online
 • Bioskopske ulaznice je moguće online kupovati sve do početka projekcije
 • Jednom transakcijom moguće je kupiti maksimalno 10 bioskopskih ulaznica
 • Ukoliko izgubite ili zaboravite ispisanu bioskopsku ulaznicu, istu možete preuzeti uz pomoć Web koda na blagajnama bioskopa
 • Web kod nalazi se na ispisanoj bioskopskoj ulaznici
 • Upotreba Web koda nije dozvoljena u svrhu ulaska u bioskopsku dvoranu (u dvoranu se može ući isključivo uz predočenje bioskopske ulaznice)
 • Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo promene bioskopske dvorane u kojoj će se prikazivati film za koji ste kupili bioskopske ulaznice
 • Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za bioskopsku ulaznicu kupljenu online, imate pravo na traženje povraćaja novca, ili je zameniti za isti film u nekom drugom terminu
 • Pre nego što kupovinu konačno potvrdite, proverite podatke o željenom filmu, vremenu i mestu predstave kao i sve ostale podatke koje unosite u sistem jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 • Blitz-CineStar Srbija ne odgovara za zloupotrebe kartica koje su posledica korišćenja usluge internet prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računaru
 • Storniranje ili zamena kupljenih bioskopskih ulaznica nije moguća (osim u slučaju tačke 9)
 • Jednom potvrđena kupovina bioskopskih ulaznica više se ne može opozvati ili poništiti
 • Za kupljene, a nepreuzete bioskopske ulaznice, nije moguće tražiti povraćaj sredstava
 • Bonus sistem važi i za online kupovinu bioskopskih ulaznica ukoliko se posetioci prilikom kupovine prijave kao korisnici Loyalty kartice
 
Print@home
9. Print@Home je usluga ispisa bioskopske ulaznice kupljene online. U tom slučaju nije potrebno ispisivati bioskopske ulaznice na blagajnama bioskopa. Bioskopska ulaznica se može ispisati o sopstvenom trošku i u sopstvenoj organizaciji (na primer kod kuće ili u  kancelariji).
10. Usluga Print@Home koristi se na sledeći način:
Na web stranici CineStar bioskopa www.cinestarcinemas.rs nakon odabira željenog CineStar bioskopa, korisnik treba da upiše svoj PIN. Zatim je potrebno odabrati filmski naslov, dan, termin, dvoranu i mesto sedenja. Transakcija se smatra uspešnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, povezanu sa Stars Club karticom, stigne CineStar potvrda sa Web kodom kupljenih bioskopskih ulaznica. Ukoliko mail s potvrdom nije došao u folder primljene pošte, potrebno je proveriti folder neželjene pošte. Korisnik ispisuje bioskopsku ulaznicu na kojoj se nalazi Web kod. Prilikom dolaska u CineStar i ulaska u bioskopsku dvoranu, korisnik pokazuje bioskopsku ulaznicu radniku koji očitava Web kod i prema porukama sa čitača dopušta ili ne dopušta ulazak u dvoranu. Za celu transakciju ispisuje se jedna print@home ulaznica s jednim Web kodom. Ukoliko korisnik kupuje više bioskopskih ulaznica, potvrda s jednim Web kodom važi za sve kupljene bioskopske ulaznice u toj transakciji. Isti Web kod može da se koristiti samo jednom.
 
Kupovina bioskopskih ulaznica putem Interneta platnim karticama
11. Bioskopske ulaznice je moguće kupiti korišćenjem sledećih platnih kartica:
DinaCard kreditnom karticom
MasterCard kreditnom karticom
Visa kreditnom i debitnom karticom
Maestro debitnom karticom i
American Express kreditnom karticom.

12. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Povraćaj novca
13. U slučaju povraćaja novca korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Blitz-CineStar Srbija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Blitz-CineStar Srbija obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

14. Postupak online kupovine vrši se na sledeći način:
- izaberite na glavnom sajtu KUPI ULAZNICU;
- izaberite željeni CineStar bioskop;
- izaberite film i termin;
- prijavite se sa brojem kartice ili kao korisnik
- odaberite broj bioskopskih ulaznica koje želite da kupite (maksimalno 10 bioskopskih ulaznica);
- izaberite red i sedišta;
- izaberite vrstu plaćanja;
- proverite tačnost svojih podataka za plaćanje pre nego što potvrdite porudžbinu;
- izvršite plaćanje putem CorvusPay interfejsa;
- transakcija se smatra uspešnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne potvrda o autorizaciji transakcije od CorvusPay sistema te CineStar Online potvrda sa Web kodom kupljenih bioskopskih ulaznica;
- odštampajte dva primerka bioskopske ulaznice (preporučamo i jedan za Vašu evidenciju) koji će odmah nakon plaćanja da se pojave na Vašem ekranu;
- po dolasku u bioskop pokažite Vašu bioskopsku ulaznicu radniku za kontrolu bioskopskih ulaznica.

15. Online kupovina bioskopskih ulaznica kreditnim/debitnim karticama podleže sledećim uslovima:
 • Online kupovina bioskopskih ulaznica odnosi se na redovne bioskopske ulaznice, bioskopske ulaznice za matine, ponoćne pretpremijere, skrivene pretpremijere, alternativne sadržaje (opera, balet,...), kao i ostale sadržaje određene bioskopskim programom
 • Bioskopske ulaznice za posebne akcije koje odredi Blitz-CineStar (letnje akcije, itd.) nije moguće kupiti Online
 • Bioskopske ulaznice je moguće online kupovati sve do početka projekcije.
 • Jednom transakcijom moguće je kupiti maksimalno 10 bioskopskih ulaznica.
 • Ukoliko izgubite ili zaboravite odštampanu bioskopsku ulaznicu, istu možete da preuzmete uz pomoć Web koda na blagajnama bioskopa.
 • Web kod nalazi se na odštampanoj bioskopskoj ulaznici.
 • Upotreba Web koda nije dozvoljena u svrhu ulaska u bioskopsku salu (u salu može da se uđe isključivo uz predočenje bioskopske ulaznice).
 • Blitz-CineStar zadržava pravo promene bioskopske sale u kojoj će film za koji ste kupili bioskopske ulaznice da se prikazuje.
 • Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za bioskopsku ulaznicu kupljenu online, imate pravo da tražite povrat novca ili da je zamenite za isti film u nekom drugom terminu.
 • Pre nego što kupovinu konačno potvrdite, proverite podatke o željenom filmu, vremenu i mestu projekcije te sve ostale podatke koje unosite u sistem jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 • Blitz-CineStar ne odgovara za zloupotrebu kartica koje su posledica korišćenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom kompjuteru.
 • Storniranje ili zamena kupljenih bioskopskih ulaznica nije moguća (osim u slučaju tačke 9).
 • Jednom potvrđena kupovina bioskopskih ulaznica više ne može da se opozove ili poništi.
 • Za kupljene, a nepreuzete bioskopske ulaznice, nije moguć povrat sredstava.

Zaštita Vaših podataka
16. Ukoliko je za potrebe korišćenja usluge potrebno dati određene podatke o ličnosti te podatke o platnoj kartici, prikupljanje takvih podataka o ličnosti podleže Opštim uslovima zaštite podataka o ličnosti koji su dostupni ovde.

17. Pri plaćanju putem naše internet stranice koristite CorvusPay - napredni sistem za sigurno plaćanje kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Shodno tome, platni podaci prosleđuju se šifrirano od Vašeg web browsera do banke koja je izdala Vašu karticu. Podaci su nedostupni čak i zaposlenima CorvusPay sistema. Izolovana jezgro samostalno prenosi i upravlja osetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korišćenjem kriptografskog uređaja sertifikovanog prema FIPS 140-2 Level3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahteve vezane za sigurnost on-ine plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova odnosno posluje u skladu sa normom-PCI DSS Level 1-najvišim sigurnosnim standardom industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

18. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu sa tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namenjene. Vaši osetljivi podaci su u potpunosti sigurni, a njihova privatnost zagarantovana je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci neophodni za obavljanje posla u skladu sa propisanim zahtevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sistema. Uz to, održavanjem stroge kontrole pristupa, redovnim praćenjem sigurnosti i dubinskim proverama za sprečavanje ranjivosti mreže i planskim sprovođenjem odredbi o informacionoj bezbednosti trajno održavaju i unapređuju stepen sigurnosti sistema zaštitom Vaših kartičnih podataka.

19. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

20. Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, poverljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV broj) koje ste naveli spremiće se na CorvusPay sistemu ukoliko Vi to želite i potvrdite pohranu. U tom slučaju, svaki sledeći put korisnik ne mora da unosi podatke o svojoj platnoj kartici. CineStar Online sistem ne pohranjuje nikakve podatke o Vašoj platnoj kartici.

21. Transakcijom putem Vaše kartice upravlja treće lice (Banca Intesa ad Beograd) koja zaprima broj kreditne kartice i ostale podatke o ličnosti isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. Blitz-CineStar ne odgovara za slučaj neovlaštenog korišćenja Vaših podataka o ličnosti i/ili broja kreditne kartice.


Prigovori
22.Svi prigovori mogu da se šalju i u pisanom obliku na sledeću adresu:

Blitz-CineStar d.o.o
Radnička 9
11030 Beograd