Osnovni podaci kompanije

Izdavač, ponuđač usluga i sadržaja i vlasnik internet stranice i njenog sadržaja:
 
Naziv društva: Blitz-CineStar d.o.o.
 
Sedište i adresa: Radnička 9, 11030 Beograd

Matični broj: 17321412
 
PIB: 100007788
 
Sudski registar: Trgovinski sud u Beogradu
 
Broj pod kojim je društvo upisano u Sudski registar: 1-84976-00

Osnovni kapital Društva: 1.044.612,15 RSD (30.05.2001) i 1.062.294,23 RSD (09.07.2001)

Godina osnivanja: 2001.
 
Tekući račun: 205-9346-83
 
Devizni račun / IBAN: RS35205007010031866905
 
Banka: Komercijalna banka a.d. Beograd, Svetog Save 14, 11000 Beograd
 
Direktorica: Jadranka Islamović