Saglasnost za newsletter

Popunjavanjem ovog obrasca dajete dozvolu Blitz-CineStaru d.o.o., Radnička 9, 11030 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 (dalje Blitz-CineStar) kao vođi obrade, da čuva navedene podatke i periodično vas obaveštava o novoj ponudi u našim bioskopima putem elektronske pošte. Blitz-CineStar koristi vašu e-mail adresu kao primaoca newslettera, vaše ime i prezime za oslovljavanje u porukama, kao i pol za segmentaciju prilikom slanja specifičnih ponuda za žene ili za muškarce.

Sami odgovarate za tačnost unetih podataka. Prilikom popunjavanja pazite da tačno unesete vašu e-mail adresu, jer se newsletter ne može dostaviti  na neispravnu adresu. Možete se odjaviti u bilo kom trenutku putem linka koji možete da nađete unutar svakog poslatog newslettera. U tom slučaju, izbrisaćemo podatke koje ste nam ustupili. Promenu imena, prezimena ili pola možete obaviti odjavom i ponovnom prijavom sa aktuelnim podacima. Blitz-CineStar neće menjati podatke koje ste sami uneli.

Blitz-CineStar koristi usluge partnera i dobavljača prilikom obrade podataka.

Blitz-CineStar može koristiti i usluge drugih dobavljača za potrebe analize uspešnosti newslettera kao što su Google, Facebook ili MailChimp koji mogu zabeležiti vašu e-mail adresu prilikom korišćenja prema uslovima korišćenja njihovih usluga Blitz-CineStar ne deli vašu e-mail adresu sa navedenim kompanijama i koristi je samo za slanje newslettera kojim vas obaveštava o filmovima u bioskopima Blitz-CineStar.

Blitz-CineStar stalno unapređuje sigurnost svojih informacionih sistema koristeći raspoložive tehnologije i načine zaštite sistema. Pristup podacima ograničen je samo na one osobe kojima je potrebna informacija za obavljanje posla.

Za korišćenje usluga Blitz-CineStara, kao i ovog newslettera, važe sledeći opšti uslovi:
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICA
OPŠTI USLOVI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu info.rs@cinstarcinemas.eu.